V Montessori Children’s House provázíme děti metodou Dr. Marie Montessori.

Co to pro nás znamená?

Máme pro děti připravené prostředí, které je vede k samostatnosti, sebeobsluze, trpělivosti a kreativitě, ale zároveň klade důraz na bezpečnost a ohleduplnost. Také rozvíjí soustředění, řád, pořádek, koordinaci pohybu, jemnou a hrubou motoriku.

Naše připravené prostředí obsahuje 5 koutků se specifickými oblastmi – Praktický život, Smyslová výchova, Jazyk, Matematika a Poznáváme svět. V každé oblasti jsou Montessori materiály, které jsou doplněny i o další vytvořené pomůcky.

Praktický život

Tato oblast je velmi důležitou součástí Montessori prostředí. Když dítě přichází k nám do třídy je to první oblast, se kterou přijde do kontaktu. Jsou to aktivity, které zná z domova. Do Praktického života patří bezpečná chůze a orientace v prostoru, manipulace s různými předměty, zdvořilostní formy chování, příprava svačiny, péče o sebe sama a prostředí kolem. Celá tato oblast nepřímo připravuje děti na psaní, čtení a matematiku.

Smyslová výchova

Děti v tomto věku moc rády zapojují všechny smysly. Zkoumají a absorbují vše, co kolem sebe vidí. Je úžasné jim to zprostředkovat pomocí smyslového materiálu, který je pestrý, úhledný, má logickou posloupnost, izoluje jeden smysl a jednu vlastnost. Děti objevují neuvěřitelné věci jako například vnímání a rozlišování velikostí, barev, tvarů, zvuků, struktury, hmotnosti, teploty a další vlastnosti, které dítě pomocí fantazie vymyslí.

Jazyk

Děti se u nás učí anglický jazyk. Podle toho máme přizpůsobený materiál tak, aby děti rozvíjely anglický jazyk kreativně, smyslově a hravě. Děti se nejdříve učí mluvit, poté psát a nakonec číst. Materiály postupují od předmětů, přes kartičky až k písmenům, slovům a větám.

Matematika

Děti se seznamují s matematikou přes „prsty“. Rukama jim projde jednotka, desítka, stovka a tisíc. Tady ale nekončíme, dítě zkoumá, jak počítat do milionu a zkouší dávat čísla dohromady tak, že sčítá a odčítá několikaciferná čísla. Násobí a dělí, čte slovní úlohy a seznamuje se se zlomky.

Poznáváme svět

Je to nádherná oblast, se kterou se dítě setkává každý den. U nás ve třídě zkoumáme svět kolem sebe pomocí map, glóbusů, rostlin, živočichů, pokusů, odlišení toho, co je živé a toho, co je neživé. Seznamujeme se s časem a dějinami, ročními obdobími, měsíci, dny a hodinami. Objevujeme svět i venku na zahradě, kde děti pečují o rostliny a zvířátka.

Praktický život

Tato oblast je velmi důležitou součástí Montessori prostředí. Když dítě přichází k nám do třídy je to první oblast, se kterou přijde do kontaktu. Jsou to aktivity, které zná z domova. Do Praktického života patří bezpečná chůze a orientace v prostoru, manipulace s různými předměty, zdvořilostní formy chování, příprava svačiny, péče o sebe sama a prostředí kolem. Celá tato oblast nepřímo připravuje děti na psaní, čtení a matematiku.

Smyslová výchova

Děti v tomto věku moc rády zapojují všechny smysly. Zkoumají a absorbují vše, co kolem sebe vidí. Je úžasné jim to zprostředkovat pomocí smyslového materiálu, který je pestrý, úhledný, má logickou posloupnost, izoluje jeden smysl a jednu vlastnost. Děti objevují neuvěřitelné věci jako například vnímání a rozlišování velikostí, barev, tvarů, zvuků, struktury, hmotnosti, teploty a další vlastnosti, které dítě pomocí fantazie vymyslí.

Jazyk

Děti se u nás učí anglický jazyk. Podle toho máme přizpůsobený materiál tak, aby děti rozvíjely anglický jazyk kreativně, smyslově a hravě. Děti se nejdříve učí mluvit, poté psát a nakonec číst. Materiály postupují od předmětů, přes kartičky až k písmenům, slovům a větám.

Matematika

Děti se seznamují s matematikou přes „prsty“. Rukama jim projde jednotka, desítka, stovka a tisíc. Tady ale nekončíme, dítě zkoumá, jak počítat do milionu a zkouší dávat čísla dohromady tak, že sčítá a odčítá několikaciferná čísla. Násobí a dělí, čte slovní úlohy a seznamuje se se zlomky.

Poznáváme svět

Je to nádherná oblast, se kterou se dítě setkává každý den. U nás ve třídě zkoumáme svět kolem sebe pomocí map, glóbusů, rostlin, živočichů, pokusů, odlišení toho, co je živé a toho, co je neživé. Seznamujeme se s časem a dějinami, ročními obdobími, měsíci, dny a hodinami. Objevujeme svět i venku na zahradě, kde děti pečují o rostliny a zvířátka.

Podívejte se, jak vypadá náš běžný den

08:00–08:30 Příchod dětí
08:00–11:00 Pracovní blok/dopolední svačina
10:30–11:00 Elipsa – projekt dne, téma měsíce, čtení, zpívání, povídání
11:00–12:00 Pobyt venku / příprava na oběd
12:00–13:00 Hygiena, oběd
13:00–13:15 Vyzvednutí dětí s půldenním programem
13:00–13:30 Odpočinek/spaní, čtení knížek
13:30–15:00 Pobyt venku
15:00–15:30 Hygiena, odpolední svačina
15:30–16:00 Vyzvednutí dětí
15:30–16:15 Odpolední kroužky
16:00–17:00 Družina
08:00–08:30
Příchod dětí
08:00–11:00
Pracovní blok/dopolední svačina
10:30–11:00
Elipsa – téma měsíce, čtení, zpívání, povídání
11:00–12:00
Pobyt venku / příprava na oběd
12:00–13:00
Hygiena, oběd
13:00–13:15
Vyzvednutí dětí s půldenním programem
13:00–13:30
Odpočinek/spaní, čtení knížek
13:30–15:00
Pobyt venku
15:00–15:30
Hygiena, odpolední svačina
15:30–16:00
Vyzvednutí dětí
15:30–16:15
Odpolední kroužky
16:00–17:00
Družina

Spolupáce

Spolupracovali jsme s Centrum Dialog na podpoře africké holčičky Nadii Ramadhan.