Školné 2022/2023

Poskytujeme dětem profesionální a láskyplný přístup v krásném prostředí.
Nabízíme celodenní a půldenní Montessori program v anglickém jazyce.

Celodenní program: 08:00 – 17:00
Půldenní program: 08:00 – 13:00

Pro rok 2022/2023 jsme poprvé za 9 let fungování naší školky nuceni zdražit naše školné.
K tomuto kroku jsme museli přistoupit z důvodu neustále rostoucí míry inflace a cen veškerých služeb.
Naším cílem je poskytovat vysokou kvalitu vzdělávání a abychom dále mohli pokračovat v tomto chodu, tak je tento krok nezbytný.

Celodenní programy Cena/měsíc
5 celých dnů 16.500 Kč
4 celé dny 15.500 Kč
3 celé dny 12.500 Kč
Půldenní programy Cena/měsíc
5 půldnů 14.500 Kč
4 půldny 13.500 Kč
3 půldny 10.500 Kč

Stravné

Stravné zahrnuje pitný režim, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Nabízíme vyvážené, výživné a zdravé jídlo. Obědy pro děti zajišťuje firma Bionea, která nabízí i vegetariánská nebo dietní jídla.

Cena stravného: 145 Kč/den

Kroužky

Nabízíme různé druhy kroužků, které probíhají dopoledne i odpoledne. Kroužky probíhají v rozmezí měsíců říjen až květen. Dle vaší preference a zájmu můžete dítě přihlásit do vybraných kroužků.

Cena kroužku: 100 Kč/lekce

Pro více informací ohledně cen školného, stravného a kroužků nás prosím kontaktujte.